Kontakt

 • KONTAKT SHOP: E-mail: info@mobilne-prislusenstvo.sk
 • KONTAKT SPOLUPRÁCA: E-mail: info@mobilne-prislusenstvo.sk
 • KONTAKT VÝROBA KRYTOV S POTLAČOU: E-mail: krytysfotkou@mobilne-prislusenstvo.sk
 • PREVÁDZKOVATEĽ: Be&Ka partners s.r.o.

  Spádová 1156/2
  92601 Sereď
 • FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 • IČO: 51 005 867 
 • DIČ: 2120562213
 • BANKOVÉ SPOJENIE:                                                                                                                                        
 • SK86 0200 0000 0038 4855 2551                                                                             
 • BANKA: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 • ORGÁN DOZORU A DOHĽADU: Inšpektorát SOI, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1